คำอธิบาย

Ethiopia Super Natural Process + Brazil Honey Process 200 g

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g