คำอธิบาย

Origin : Thailand Mae Suai – Sirinya Coffee ( Natural )

Roast : Light Roast

Variety : Bourbon, Caturra, Catimor

Altitude : 1,400 – 1,500 masl.

Process : Natural

Taste : Pineapple, Raisins, Dark Chocolate

Net Weight : 200 grams

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g