คำอธิบาย

เมล็ดกาแฟ Brewing Room House Blend จากร้าน Brewing Room เชียงใหม่

200 กรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g