คำอธิบาย

Origin : Thailand
Location : Bann Pang Bong, Doi Saket, Chiang Mai
Farm : Jaisooksern Coffee Farm
Elevation : 1000-1200 m
Process : Natural, Mucilage
(*Mucilage : เป็นการนำน้ำที่เหลือจากการล้างเมือกกาแฟของ Washed นำกลับมาหมักทั้งผลเชอรี่ 80ชม. แล้วจบด้วยการตากแห้ง หรือ Natural)
Variety : Typica, Caturra, Catimor
Flavors : Strawberry, Tamarind, Semi-Sweet Chocolate
Roast : Medium Light

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 150 g